skip to Main Content

Projecten en initiatieven waar ik bij betrokken ben / eerder bij betrokken was:

Congressen

Ik ben mede initatiefnemer geweest van 2 van de 3 congressen over Levend Verlies. Naast het meedenken over het programma, heb ik ook een workshop gehouden voor professionals in de zorg over de behoeften van ouders. Tijdens het European Academy of Childhood Disibality congres heb ik, samen met anderen, een workshop gegeven over het belang van het betrekken van ouders bij wetenschappelijk onderzoek.

UP Foundation

Als teamlid ben ik betrokken bij de verdere ontwikkeling van de UP Foundation. Een stichting die meerdere keren per jaar events organiseert voor ouders (en naasten!) van kinderen met een extra zorgvraag. Om hen in de watten te leggen, in de gelegenheid te stellen andere ouders te ontmoeten en inspiratie op te doen tijdens de workshops en lezingen.

 

Survivalgids

Als projectteamlid heb ik jongeren in residentiële settings geinterviewd om te achterhalen wat volgens hen nodig is wanneer je (tijdelijk) in een groep woont. Naast het verzamelen van data was ik nauw betrokken bij het opzetten, vormgeven en schrijven van de Survivalgids die in juni 2018 verschenen is en landelijk verspreid wordt onder jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Inmiddels ben ik ook betrokken bij het maken van twee nieuwe gidsen:  ‘Voor jongeren achter gesloten deuren’ en ‘Als je jeugd niet vanzelf gaat.’

 

Gedrag & Emotie

In samenwerking met de BOSK , Reade en het VUmc werk ik als projectteamlid aan het ontwikkelen van een online coachingsaanbod, specifiek voor ouders van kinderen met Cerebrale Parese; Sterkere ouders, evenwichtige kinderen. Momenteel worden de teksten geschreven en de filmpjes gemaakt, de verwachting is dat de site najaar 2019 beschikbaar is.

 

Voor elkaar

Gedurende twee jaar ben ik nauw betrokken geweest bij Voor elkaar, Het betrof een project voor de ontwikkeling van methodieken en online tools die individuele ervaringskennis van ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte omzet in collectieve ervaringskennis. De tools werden ontwikkeld door Zuyd Hogeschool in nauwe samenwerking met ouders, studenten en vertegenwoordigers van BOSK, UMCU, Zuyd en Midiaan.

 

In1School

In opdracht van het projectteam In1School van de Nederlandse stichting voor het Gehandicapte Kind, heb ik interviews gehouden met ouders van kinderen met een beperking en een bijdrage geleverd aan het rapport Schendingen recht op inclusief onderwijs.

 

Parent2Parent

Parent2Parent is een aanbod van emotionele en praktische ondersteuning voor gezinnen met een zorgintensief kind. Op vraag van Stichting Parent2Parent heb ik de Amerikaanse variant geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie. Ik heb het basisboek voor de training geschreven en de pilottrainingen gegeven.

Ervaringen van mensen en organisaties waar ik mee heb gewerkt

'In het kader van ons nascholingsprogramma 'Drostenburg College' heeft Minke de professionals van mijn school gedurende een uur een grote spiegel voorgehouden. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk werd duidelijk wat een ouder nodig heeft in de (bijna werk-..)relatie met een professional. Zonder belerend te zijn en vaak met humor en ontroering werd 'de vinger op de zere plek gelegd'. De medewerkers van Drostenburg hadden unaniem het gevoel iets wekelijks voor hun werk in de dagelijkse praktijk geleerd te hebben! (directeur Mytylschool).

'Minke wist tijdens het geven van een college het onderwijs(ondersteunend) personeel en behandelaars te raken. Op heldere wijze vertelde zij over het 24/7 bedrijf waar haar leven in is veranderd en wat er komt kijken als je ouders bent van een zorgintensief kind. Dat het voor hulpverleners soms kleine dingen kunnen zijn die grote betekenis kunnen geven aan ouders is iets om goed over na te denken en rekening mee te houden' (GZ-psycholoog Mytylschool)

"In plaats van tegenover, stond Minke naast ons. Zij heeft meegedacht in de verwarrende periode waarin wij net hadden gehoord dat onze dochter van 4 manden een zeldzame spierziekte had. Het is fijn om met iemand te praten die vanuit persoonlijke ervaring kan adviseren."

Back To Top