Skip to content

Survivalgids

Trots ben ik op het verschijnen van de Survivialgids. Een gids over leven in een groep of gezinshuis met tips voor en door jongeren. Als lid van de projectgroep was ik nauw betrokken bij de samenstelling van de gids en heb ik tal van jongeren geïnterviewd over wat zij belangrijk vinden als je (tijdelijk) niet meer thuis kunt wonen. Op woensdag 13 juni 2018 is de gids tijdens een feestelijke presentatie overhandigd aan de Kinderombudsvrouw Margrite Klaverboer. Alle jongeren die in een groep komen wonen, ontvangen een exemplaar!

Back To Top