skip to Main Content

Column OudersCentraal

Zo nu en dan schrijf ik een column voor de terugkerende rubriek van OudersCentraal; WETEN, DURVEN en DOEN. Naar aanleiding van mijn boek over wat professionals ‘moeten’ weten, durven en doen, interview ik ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben en wat dat van hén vraagt. Klik hier om de column te lezen.

Back To Top