Skip to content

Ervaring

Sinds de start van mijn eigen praktijk heb ik vele presentaties en workshops gegeven aan zorgprofessionals over de impact op het leven met een zorgintensief kind. Met een grote groep ouders ben ik 1-op-1 op zoek gegaan naar meer evenwicht en ruimte in hun hoofd, hart en leven. Daarnaast ben ik bij uiteenlopende projecten betrokken (geweest). Ik ben trots op de CP&Gedrag website die ik mede ontwikkeld heb, de drie survivalgidsen voor jongeren die met jeugdzorg te maken hebben (Bureau WESP) en het meedenken over het project supportouders van (Sch)ouders. Blij ben ik ook met het feit dat ik deel uitmaak van de onderzoeksgroep Ouders In Evenwicht, waarbij we inzoomen op (het voorkomen van) burn-out bij ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Tot slot ben ik ouder-onderzoeker bij het promotieonderzoek van Edith Raap naar Levend verlies bij ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte. 

Ervaringen van mensen en organisaties waar ik mee heb gewerkt

‘Door wat Minke ons verteld heeft kan ik mij nóg beter inleven in de ouders die ik tegenkom bij ons de groep’ (professional dagcentrum voor kinderen die extra zorg nodig hebben)

‘Wat fijn om zoveel praktische voorbeelden te krijgen vanuit het oogpunt van een professional én ouder’ (pedagogisch medewerker)

‘In het kader van ons nascholingsprogramma ‘Drostenburg College’ heeft Minke de professionals van mijn school gedurende een uur een grote spiegel voorgehouden. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk werd duidelijk wat een ouder nodig heeft in de (bijna werk-..)relatie met een professional. Zonder belerend te zijn en vaak met humor en ontroering werd ‘de vinger op de zere plek gelegd’. De medewerkers van Drostenburg hadden unaniem het gevoel iets wekelijks voor hun werk in de dagelijkse praktijk geleerd te hebben! (directeur Mytylschool).

Back To Top