skip to Main Content

Projecten en initiatieven waar ik bij betrokken ben / eerder bij betrokken was:

 

OuderInzicht

Samen met drie andere professionals/ervaringsdeskundigen, hebben wij in 2018 OuderInzicht opgericht. Een stichting die zich inzet om de brug te slaan tussen ouders en onderzoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat onderzoek dat mede geïnitieerd en uitgevoerd wordt door ouders, leidt tot beter en relevanter onderzoek dat aansluit bij de dagelijkse praktijk van ouders.

Congressen

Ik ben mede initiatiefnemer geweest van twee van de vijf congressen over Levend Verlies. Naast het meedenken over het programma, heb ik ook een workshop gehouden voor professionals in de zorg over de behoeften van ouders. Tijdens het European Academy of Childhood Disibality congres heb ik, samen met anderen, een workshop gegeven over het belang van het betrekken van ouders bij wetenschappelijk onderzoek.

UP Foundation

Als teamlid ben ik betrokken bij de verdere ontwikkeling van de UP Foundation. Een stichting die meerdere keren per jaar events organiseert voor ouders (en naasten!) van kinderen met een extra zorgvraag. Om hen in de watten te leggen, in de gelegenheid te stellen andere ouders te ontmoeten en inspiratie op te doen tijdens de workshops en lezingen.

OudersCentraal

Voor dit online platform schrijf ik elk kwartaal een rubriek waarin ouders van kinderen met een beperking aan het woord komen. Zij vertellen openhartig over wat anderen ‘moeten’ weten, durven en doen.  Klik hier om verder te lezen.

Survivalgids

Als projectteamlid heb ik jongeren in residentiële settings geinterviewd om te achterhalen wat volgens hen nodig is wanneer je (tijdelijk) in een groep woont. Naast het verzamelen van data was ik nauw betrokken bij het opzetten, vormgeven en schrijven van de Survivalgids die in juni 2018 verschenen is en landelijk verspreid wordt onder jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Inmiddels ben ik ook betrokken bij het maken van twee nieuwe gidsen:  ‘Voor jongeren achter gesloten deuren’ en ‘Als je jeugd niet vanzelf gaat.’

Gedrag & Emotie

In samenwerking met CP Nederland (voorheen BOSK) , Reade en het VUmc werkte ik als projectteamlid aan het ontwikkelen van een online coachingsaanbod, specifiek voor ouders van kinderen met Cerebrale Parese; Sterkere ouders, evenwichtige kinderen. De site CPenGedrag is begin 2020 gelanceerd en biedt ouders veel informatie en de mogelijkheid om zelf aan te slag te gaan rondom de thema’s gedrag en emotie bij kinderen met CP.

Voor elkaar

Gedurende twee jaar ben ik nauw betrokken geweest bij Voor elkaar, Het betrof een project voor de ontwikkeling van methodieken en online tools die individuele ervaringskennis van ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte omzet in collectieve ervaringskennis. De tools werden ontwikkeld door Zuyd Hogeschool in nauwe samenwerking met ouders, studenten en vertegenwoordigers van BOSK, UMCU, Zuyd en Midiaan.

In1School

In opdracht van het projectteam In1School van de Nederlandse stichting voor het Gehandicapte Kind, heb ik interviews gehouden met ouders van kinderen met een beperking en een bijdrage geleverd aan het rapport Schendingen recht op inclusief onderwijs.

Parent2Parent

Parent2Parent is een aanbod van emotionele en praktische ondersteuning voor gezinnen met een zorgintensief kind. Op vraag van Stichting Parent2Parent heb ik de Amerikaanse variant geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie. Ik heb het basisboek voor de training geschreven en de pilottrainingen gegeven.

Ervaringen van mensen en organisaties waar ik mee heb gewerkt

‘Door wat Minke ons verteld heeft kan ik mij nóg beter inleven in de ouders die ik tegenkom bij ons de groep’ (professional dagcentrum voor kinderen die extra zorg nodig hebben)

‘Wat fijn om zoveel praktische voorbeelden te krijgen vanuit het oogpunt van een professional én ouder’ (pedagogisch medewerker)

‘In het kader van ons nascholingsprogramma ‘Drostenburg College’ heeft Minke de professionals van mijn school gedurende een uur een grote spiegel voorgehouden. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk werd duidelijk wat een ouder nodig heeft in de (bijna werk-..)relatie met een professional. Zonder belerend te zijn en vaak met humor en ontroering werd ‘de vinger op de zere plek gelegd’. De medewerkers van Drostenburg hadden unaniem het gevoel iets wekelijks voor hun werk in de dagelijkse praktijk geleerd te hebben! (directeur Mytylschool).

Back To Top