Skip to content

Diensten

Begeleiden en adviseren

Omdat ik de wereld van de zorg van binnenuit ken maar ook goed weet wat het is om ouder te zijn van een zorgintensief kind, kan ik beide doelgroepen op een unieke begeleiden. Ouders bij hun zoektocht naar de juiste balans, de juiste (hulp)middelen en de best passende koers voor hun gezin als geheel en hun kind(eren) in het bijzonder. Professionals begeleid en adviseer ik graag bij het (door)ontwikkelen van aanbod, bij het verbeteren van hun beleid en het opzetten van nieuwe inititatieven.

Onderzoeken

Onderzoek geeft inzicht en richting. Ik werk al jaren als onderzoeker en heb in opdracht van diverse organisaties geholpen bij het in kaart brengen van behoefte, knelpunten en wensen op gebied van (jeugd)zorg en onderwijs. Ook ben ik betrokken geweest bij de implementatie en vervolgstappen van verschillende onderzoeken. Omdat ik geloof dat onderzoek uitgevoerd met jongeren en ouders, leidt tot bruikbaar en meer relevant onderzoek ben ik tevens bestuurslid van OuderInzicht. Een stichting die zich inzet om een brug te slaan tussen ouders en onderzoekers.

Delen

Kennis en ervaring moet gedeeld worden. Omdat ik inmiddels veel gezinnen van dichtbij ken en betrokken ben geweest bij tal van (onderzoeks)projecten, heb ik veel kennis vergaart die ik als onafhankelijk deskundige graag met anderen deel.

Door goede uitwisseling kan voorkomen worden dat ouders het wiel telkens opnieuw zelf uit moeten vinden. Wanneer professionals open staan voor good practice zal dit de zorg en het aanbod versterken.

Trainen

Tijdens een training is niets mooier dan te merken dat bij de ander het kwartje valt. Dat de professional of de ouder zelf gaat inzien wat nodig is, waar de schoen wringt of hoe iets anders kan. Ik heb ervaring met het (door)ontwikkelen van trainingen en heb trainingen gegeven aan veel verschillende doelgroepen.

Wil je weten op welke manier ik een bijdrage kan leveren? Neem vooral contact op dan kijken we samen hoe ik met mijn kennis en expertise een bijdrage kan leveren.

Back To Top