Skip to content

Voor ouders van een kind met een extra zorgvraag

Een plek voor jou. Waar het even niet om je kind gaat, maar om jou als ouder.

Waar ruimte is om te voelen, te delen en op zoek te gaan naar wat jou kan helpen om ‘het’ aan te (blijven) kunnen.

Ik kan op verschillende manieren iets voor je betekenen:

Per mail, telefonisch of aan huis

Heb je een losse vraag of behoefte aan een sparringpartner die een tijdje met je mee loopt? Merk je dat het eigenlijk vaak over je kind gaat en er maar weinig ruimte is om te praten over wat alles met joú doet? Wil je graag dat iemand ’s avonds bij je thuis komt of heb je behoefte om zo nu en dan eens te mailen over wat je meemaakt? Alles kan.

Samen onderzoeken we wat er speelt, waar je behoefte aan hebt en/of waar je mee worstelt. Ik stel (soms moeilijke) vragen en werk, indien passend, ook met (huiswerk) opdrachten. Daarnaast is het mogelijk om een opstelling af te spreken. Omdat naast praten, het voelen en ervaren ook zo helpend en waardevol kan zijn.

Ik ben gewend per situatie te bekijken wat nodig is en samen te bepalen hoe ik het beste mee kan denken en mijn expertise en netwerk kan aanwenden voor jou als ouder.

Middels een training, lezing of workshop in het land

Ik deel graag kennis, expertise en ervaringen. Je vindt me daarom regelmatig op congressen, bij workshops en lezingen door heel Nederland. Voor ouders ontwikkelde ik de groepstraining ‘Oog voor jou.’

Deze training biedt ouders met een zorgintensief kind de kans elkaar te ontmoeten en van elkaars ervaring en mijn expertise te leren. 

Via mijn boek ‘Oog voor jou’

Ik heb een boek geschreven vol adviezen en tips over wat ouders én professionals van kinderen met een (lichamelijke) beperking ‘moeten’ weten, durven en doen: ‘Oog voor jou’.

Mijn boek biedt ouders herkenning, maar ondersteunt ze ook. Ouders ervaren dat ze niet de enige zijn en dat het niet gek is dat zij zich soms overspoelt voelen door alle zorgen, het geregel en de hectiek rondom hun kind.

Professionals biedt het boek inzicht in de wereld van de ouder waarbij mijn streven is dat beide doelgroepen elkaar (nog) beter zullen begrijpen en in gezamenlijkheid om het kind heen kunnen staan. 

Waar richt ik mij op?

Begeleiden

Omdat ik de wereld van de zorg als professional van binnenuit ken maar ook goed weet hoe het is om ouder te zijn van een zorgintensief kind, kan ik ouders op een unieke begeleiden. Ik help ouders bij hun zoektocht naar het (her)vinden van de juiste balans, (hulp)middelen en de best passende koers voor hun gezin als geheel en hun kind(eren) in het bijzonder.

Verbinden

Je verbonden voelen met anderen is belangrijk. Zeker wanneer er veel op je bord ligt. Ik spreek met ouders over hun netwerk en breng hen, daar waar mogelijk, in contact met andere ouders of professionals die iets voor hen kunnen betekenen.

Delen

Kennis en ervaring moet gedeeld worden. Omdat ik inmiddels veel gezinnen van dichtbij ken en betrokken ben geweest bij tal van (onderzoeks)projecten, is het fijn om ouders informatie en tips te kunnen geven die aansluit bij hun specifieke situatie.

Ouders hebben vaak het gevoel dat zij het wiel telkens opnieuw zelf uit moeten vinden. Door een tijdje met de ouder op te lopen en mijn kennis er ervaring te delen, hoop ik dit gevoel te verminderen .

Trainen

Tijdens een training is niets mooier dan te merken dat bij de ander het kwartje valt. Dat een ouder zelf gaat inzien wat nodig is, waar de schoen wringt of hoe iets anders kan. Ik heb ervaring met het (door)ontwikkelen van trainingen en heb trainingen gegeven aan verschillende doelgroepen.

Hoe ziet mijn begeleiding eruit en wat kost het?

Als ouder moet je aan veel dingen denken, sommige wegen zijn ondoorgrondelijk en je bent, terecht, emotioneel betrokken. Als relatief buitenstaander met veel kennis over de wereld van de zorg én de consequenties die het hebben van een kind met een beperking heeft op je eigen leven, kan ik van steun zijn. Door mee te denken, werk uit handen te nemen, ervaren ouders minder stress en krijgen zij (weer) meer grip op de soms complexe situatie.

Ik spreek met nieuwe ouders altijd een (kosteloos) kennismakingsgesprek af. Dit kan telefonisch, online of live. Op moment dat we beide ‘een goed gevoel’ hebben en ik inschat dat ik iets voor je kan betekenen, maken we een vervolgafspraak. Elk traject is verschillend, samen bekijken we wat passend is. Soms is het fijn om de frequentie van de gesprekken te verhogen of verlagen of blijken twee gesprekken voldoende. Ook komt het wel eens voor dat ik ouders een half jaar niet spreek en zij mij dan opnieuw benaderen om mee te denken.

Indien nodig verwijs ik door naar een collega.

De kosten voor mijn begeleiding zijn van veel factoren afhankelijk. Wat is nodig? Hoe lang duurt de training of begeleiding? Gaat het om hulp op afstand per telefoon of mail, of ontmoeten we elkaar ook regelmatig? Wat is de draagkracht, welke ruimte is er? Ik geef begeleiding op maat en maak een kosteninschatting op maat.

 

Neem vooral contact met mij op, ik help je graag op weg.

 

Back To Top