Skip to content

Een boek voor (zorg)professionals en ouders – Kleine maatjes

Samen zorgen voor kinderen met een beperking 

Oog voor jou: een boek voor(zorg)professionals en ouders

Dit boek verbindt professionals – alle mensen die vanwege hun situatie en gevoelens. Maar het is ook fijn om handvatten te werk te maken krijgen met kinderen met een beperking, dus zorg- professionals, maar ook mensen uit het (speciaal) onderwijs – en ouders van kinderen met een lichamelijke beperking. Auteur Minke Verdonk hoopt beide groepen door middel van dit boek dichter bij elkaar te brengen. “Meer verbinding leidt tot een krachtigere samenwerking die niet alleen ten goede komt aan het kind, maar juist ook aan de professionals en de ouders”, aldus Verdonk.

Minke Verdonk, al geruime tijd werkzaam als onderzoeker, trainer en orthopedagoog, is zelf ook moeder van een kind met een lichamelijke beperking. Haar tienjarige zoon is geboren met een zeldzame afwijking die leidt tot spasticiteit. Hij maakt gebruik van veel hulpmiddelen, waaronder een elektrische rolstoel, en is volledig afhankelijk van de zorg van anderen. “Hij heeft een goed hoofd maar een moeilijk lijf, wat hem er gelukkig niet van weerhoudt vrolijk en krachtig in het leven te staan!” “Als ouder van een kind dat veel zorg vraagt, word je soms overspoeld door regeldingen of emoties. Het is dan belangrijk om oog te hebben voor je eigen krijgen in de omgang met de zorgprofessionals rond je kind. Dit boek biedt hiervoor niet alleen tips, maar ook herkenning en erkenning”, aldus Verdonk.
Neem iemand mee naar een moeilijk gesprek en durf te vragen om meer tijd en uitleg zijn voorbeelden die in ‘Oog voor jou’ aan bod komen. De gesprekken die ouders voeren met (zorg)professionals gaan in veel gevallen over het kind, de begeleiding, aanpak en medicatie. Terwijl er, soms onbewust, ook veel behoefte is om te praten over de impact op het leven van de ouder zelf. Denk aan de financiële consequenties, de invloed die de beperking heeft op de partnerrelatie en de steun die ouders al dan niet ervaren uit hun netwerk.

Het vinden van een goede balans tussen de draagkracht en draaglast wordt vaak als een hele uitdaging er- varen. ‘Oog voor jou’ beoogt ouders herkenning en erkenning te bieden en hen te laten ervaren dat zij ‘niet de enige zijn’ en dat verschillende emoties horen bij het grootbrengen van een kind dat extra zorg nodig heeft. 

Inspiratiebron

Op basis van interviews met mensen uit beide groepen formuleerde Verdonk wat ouders en
professionals ‘moeten’ weten, durven en
doen. Het is fijn te weten dat je niet de enige bent en het is logisch is dat partners (soms) anders met zorgen omgaan. Het is waardevol wanneer een professional ook iets van zijn eigen geraaktheid durft te tonen en oprecht vraagt naar de ouder zelf. “Het woord ‘moeten’ staat daarbij tussen aanhalingstekens, want er ‘moet’ natuurlijk niets”, aldus Verdonk. “Het boek is juist bedoeld als inspiratiebron om te kijken hoe sommige dingen anders kunnen, ook in de samenwerking tussen professionals en ouders.

Professionals hebben niet altijd door dat het vaak om heel kleine dingen gaat die anders zouden kunnen. Ouders voelen zich gesteund als zij, zonder te vragen, gewezen worden op een nieuw hulpmiddel of vakantiemogelijkheden. Ouders komen in een compleet nieuwe wereld terecht en dan is het prettig als je niet alles zelf hoeft te ontdekken. Ouders zijn vaak de spil in het web en hebben contact met talloze professionals. Hoe fijn is het dan dat er samengewerkt wordt en dat er mensen zijn die echt oog voor jou als ouder houden.”

Samenwerking

De thema’s ‘weten, durven en doen’ zijn in verschillende delen vanuit zowel het standpunt van de ouders als de professionals uitgewerkt. “Waarbij het natuurlijk mooi zou zijn als professionals ook de tips voor de ouders lezen, en andersom. Want dan heb je pas echt oog voor elkaar”, aldus Verdonk. Als auteur is het mooi te horen dat het boek onder andere wordt gebruikt bij het opleiden van studenten pedagogiek en dat professionals het interessant vinden meer over de kant van de ouder te lezen. Terug horen van ouders dat het boek veel herkenning oplevert of dat zij het cadeau hebben gekregen van een naaste, blijft bijzonder. Naar aanleiding van
het boek word ik gevraagd lezingen te geven, waarbij het fijn is om te merken dat er steeds meer aandacht komt voor de beleving van de ouder en het gezin als geheel.

Verschenen in Kleine Maatjes – jaargang 40 nr.40 oktober 2018

 

Back To Top